Vi kører sygebesøg, når det er nødvendigt.

Men i henhold til overenskomsten med sygesikringen hverken må eller kan vi komme på sygebesøg, med mindre det er absolut nødvendigt. Vi er forpligtigede til at vurdere nødvendigheden og hvor det skønnes forsvarligt at bede om, at patienten kommer i konsultationen. Ring i telefontiden mellem kl. 08.00 og 09.00 eller hvis behovet opstår senere, til vores lægesekretær mellem kl. 09.00 – 12.00, der så vil sørge for, at du kommer i kontakt med os.