Skoldkoppevaccine

Skoldkopper skyldes infektion med den smitsomme virus, Varicalla Zoster (VZV) og er en almindelig infektionssygdom, som oftest forekommer i barndommen. Smittede personer får – efter en inkubationstid på ca. 10-20 dage – udbrud af skoldkopper med fremkomst af blærer, som brister og bliver til små sår. Blærerne kan bryde ud over hele kroppen og nye blærer kan komme til i 14 dage. Under udbruddet kan forekomme feber og almen sygdomsfølelse. Efter overstået udbrud gemmer virus sig i nerverne uden at det mærkes. Senere i livet kan virus genaktiveres og give anledning til et eller flere nye sygdomsudbrud, nu i form af helvedesild, som er et smertefuldt hududslæt. Både skoldkopper og helvedesild går over af sig selv. Kun i meget sjældne tilfælde er skoldkopper en alvorlig sygdom.

Vaccination mod skoldkopper indgår ikke i Det Danske Vaccinationsprogram, idet et almindeligt forløb med skoldkopper hos normale raske børn ikke er skadelig.

Det er dog muligt at lade sit barn vaccinere mod egenbetaling. Sygesikringen yder hverken tilskud til konsultationer i forbindelse med vaccination eller til selve vaccinen.

  • Børn kan vaccineres fra 9-måneders alderen.
  • En fuld immunisering omfatter 2 vacciner med 6 uger imellem (mindst 4 uger, max 8 uger)

Priserne kan variere over tid, men følger som udgangspunkt nedenstående:

Ydelse Beskrivelse Pris
Køb af vaccine, “Varilrix” 2 stk á kr. 500,- + moms (skal betales ved bestilling) kr. 1250,-
Konsultation (vejledning) Vaccinationsvejledning, bestilling ved Statens
Seruminstitut, forsendelse mv.
(Du skal kun betales hvis du efter konsultationen
beslutter at bestille vaccinen – ønsker du efter vejledning
ikke vaccination, skal du ikke betale)
kr. 350,-
Konsultation (vaccination) 2 konsultationer á kr. 200,- kr. 400,-
Ialt Herefter formodet livslang immunisering kr. 2000,-

Gratis HPV vaccination til piger og drenge

(vaccine til voksne/selvbetalere, se nederst)

Statens Seruminstitut anbefaler, at børn med svækket immunforsvar som følge af bestemte immun- eller infektionssygdomme og børn i immunsvækkende behandling vaccineres efter specialistvurdering. Dertil anbefales vaccination af uvaccinerede aldrig-smittede voksne, idet voksne kan have et kraftigere sygdomsudbrud og at gravide kvinder kan smitte det ufødte foster

På baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen anbefaler vi at drenge i målgruppen vaccineres mod HPV.


Hvem tilbydes gratis vaccination?

Der ydes gratis vaccination til piger og unge kvinder i følgende målgruppe:

Alle piger, som er fyldt 12 år, men endnu ikke er fyldt 18 år.

Der ydes gratis vaccination til drenge og unge mænd i 3 målgrupper:

1)   Alle drenge, som er fyldt 12 år efter d. 1. juli 2019. Tilbuddet gælder indtil det fyldte 18. år

For både piger/kvinder og drenge/mænd, der ikke er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination, er der mulighed for at blive vaccineret mod egenbetaling. Se nederst.

Hvor mange gange skal man vaccineres?

Er pigen eller drengen på tidspunktet for 1. vaccination under 15 år gammel,
skal hun/han vaccineres i alt 2 gange. Sidste dosis gives 5-13 måneder efter første dosis.

Er pigen eller drengen på tidspunktet for 1. vaccination 15 år eller ældre,
skal hun/han vaccineres 3 gange. Anden og tredje dosis gives normalt hhv. 2 og 6 måneder efter første dosis. Der skal være minimum  være1 måned mellem første og anden dosis og minimum 3 måneder mellem anden og tredje dosis. Alle 3 doser skal være givet indenfor 12 måneder.

Det anbefales at vaccinationerne falder så tæt på 12 års alderen som muligt

HPV vaccine til voksne/selvbetalere

Falder du uden for det gratis vaccinationsprogram, kan du få vaccinen mod egenbetaling.

Du skal bestille en tid hos en af lægerne, som kan vejlede dig og udskrive recepter. Du skal selv betale udgiften til vaccinerne (2-3 stk.) på apoteket og derudover 200 kr. pr. injektion (i alt 2-3 gange) her i klinikken. Der er ikke pålagt moms på vaccinationshonorar. Du kan betale kontant eller med MobilePay. Vi tager ikke imod Dankort.


Mere viden?

HPV vaccinen beskytter mod kønsvorter forårsaget af Human Papilloma Virus, og udvikling af livmoderhalskræft, skedeskæft, kræft i de ydre kvindelige kønsorganer og mundsvælgkræft hos kvinder samt analkræft, peniskræft og mundsvælgkræft hos mænd.

Læs mere om HPV vaccinen via dette link: hpv-vaccination

Pneumococ vaccination

Anbefales ved kroniske lunge- /  hjertesygdomme,  manglende milt, kronisk lever- / nyresygdom, sukkersyge, ældre over 64 m.fl.

Kontakt os med henblik på rådgivning, eller læs mere via følgende link penumokokvaccination

Rejsevaccination

Vi tilbyder ikke længere rejsevaccination her i klinikken.

Rejsevaccination (ssi.dk) kan der findes vejledning og råd om rejsevaccination.