Helle Brøgger-Jensen

Alment praktiserende læge

Født 1966
Speciallæge i almen medicin 2012

Anne Marie Petersen

Speciallæge i almen medicin

Født 1970
Speciallæge i almen medicin 2013

Klinikken deltager desuden i videreuddannelse af læger i almen medicin og klinisk basisuddannelse. Det er færdiguddannede læger, der har haft 6 måneder eller mere på et hospital, inden de kommer ud til vores praksis.

Læger vi i øjeblikket har tilknyttet vores praksis er:

Farah Akbar

Hoveduddannelses-
læge

Farah er i øjeblikket på barsel

Rasha El-Ali

Hoveduddannelses-
læge

Rasha er færdiguddannet læge
og skal være hos os indtil 5. juli 2024