Helle Brøgger-Jensen

Alment praktiserende læge

Født 1966
Speciallæge i almen medicin 2012

Anne Marie Petersen

Speciallæge i almen medicin

Født 1970
Speciallæge i almen medicin 2013

Klinikken deltager desuden i videreuddannelse af læger i almen medicin og klinisk basisuddannelse. Det er færdiguddannede læger, der har haft 6 måneder eller mere på et hospital, inden de kommer ud til vores praksis.

Læger vi i øjeblikket har tilknyttet vores praksis er:

Rikke Østergaard

Reservelæge

Rikke starter hos os den 1. august 2022 og skal være hos os indtil januar 2023

Farah Akbar

Hoveduddannelse som speciallæge i almen medicin

Farah er her kun 1 dag om måneden

Rasha El-Ali

Hoveduddannelse som speciallæge i almen medicin

Rasha er startet hos os den 16. maj 2022 og skal være hos os indtil juli 2023