Helle Brøgger-Jensen

Alment praktiserende læge

Født 1966
Speciallæge i almen medicin 2012

Anne Marie Petersen

Speciallæge i almen medicin

Født 1970
Speciallæge i almen medicin 2013

Klinikken deltager desuden i videreuddannelse af læger i almen medicin og klinisk basisuddannelse. Det er færdiguddannede læger, der har haft 6 måneder eller mere på et hospital, inden de kommer ud til vores praksis.

Læger vi i øjeblikket har tilknyttet vores praksis er:

Farah Akbar

Reservelæge

Farah er her i øjeblikket kun 1 dag om måneden

Amalie Thiele-Nygaard

Hoveduddannelse som speciallæge i almen medicin

Amalie er færdiguddannet læge og er i første del af sin uddannelse (KBU) og har endnu ikke valgt sin fremtidige karriere.
Amalie skal være hos os indtil den 31. marts 2023

Rasha El-Ali

Hoveduddannelse som speciallæge i almen medicin

Rasha er hos os fra den 16. maj 2022 indtil juli 2023