Der har været lægehus i Algade 33 siden bygningen blev opført i 1958. Mange af vores patienter har været tilknyttet klinikken i flere generationer.
Lægeklinikken er et interessentskab med 2 ejere Anne Marie Winther Petersen og Helle Brøgger-Jensen.
Du vil blive tilknyttet én læge, men det kan i akutte tilfælde være nødvendigt, at vælge den eller de læger, der er til rådighed i klinikken.

I lighed med andre lægeklinikker har vi ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger, som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med en kollega fra lægehuset, som står som garant for, at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt.
Vi har stor glæde af vores dygtige yngre kollegaer og er glade for at hjælpe til med videreuddannelsen.
Vi har kun færdiguddannede læger i klinikken, der alle har klinisk erfaring fra tidligere.