16. maj 2022 – Velkommen til Rasha El- Ali vores nye Hoveduddannelse læge

Rasha vil være hos os de næste 14 måneder som led i sin speciallæge uddannelse. Rasha har bred erfaring fra sygehuse i regionen og andre lægehuse.